Høringssvar fra Ove moltu

Dato: 01.10.2019

Stiller meg undrende til utbygging av vindkraft på land i Urørt natur? Med så dårlig konsekvens utredning som ikkje holder mål. Då med tanke på dyreliv, artsmangfold, kystlynghei, fugletrekk etc og ikkje minst den uopprettelige skade til evig tid og turområder med friluftsliv som blir berørt. En skade for folket som blir berørt og for generasjonar som kjem. Her har vi eit felles annsvar og ta vare på og verne dei områder som er att. Vil vi verne regnskogen i Amazonas? Men ikkje norsk natur? Kor er moralen? Vindkraft kan og må bygges til havs om vi skal ha vindkraft. Oppgradere eksisterende vannkraft etc. Storkapital bør ikkje kome foran urørt natur/ dyreliv og fauna. Folk må sleppe å måtte flytte på seg, når dette kan byggast til havs. Utbygging av vindkraft vil skape kraftige reaksjoner frå folket og det hører vi og ser. NVEs planer om utbygging på land må skrinlegges. Det har for store konsekvenser. Det er kun ca 10-12% urørt natur igjen i Norge. NEI TIL VINDKRAFT PÅ LAND.....JA TIL URØRT NATUR og JA TIL VERN AV GJENVERENDE URØRT NATUR. Medlem NMF.