Forsiden

Høringssvar fra Terje Sæther - biolog

Dato: 30.09.2019

Norges eneste endemiske underart Smølalirype (lagopus lagopus variegatus) trues av utryddelse ved vinkraftutbyggingen på Frøya, Hitra og Smøla.

Av Terje Sæther, cand. real med hovedfag på Smølalirype publisert i Hereditas 1985 og Cinclus 1989.

Smølalirypa lever på øyene Frøya, Hitra og Smøla, med genetisk distinkte populasjoner på Frøya og Hitra.

Smøla er nå nedbygget med vindturbiner og har vært det lenge, med registrerte ryper drept på hundrevis av turbinene. På Hitra skjer nå det samme ved at vindindustriområdet nå utvides til å bli 50 turbiner, liggende tett inntil naturvermområdet Havmyran. Samme skjebne venter rypene på Hitra som de på Smøla. Det er forlengst registrert mange drepte fugl, uten at overvåkningen har vært drevet systematisk, men snarere ved tilfeldige observasjoner av fugleinteresserte.

Nå står og faller Smølalirypa på Frøyabestanden, det genetiske reservoaret for denne unike underarten. Her bygger nå TrønderEnergi ut sitt felt med monsterturbiner midt i rypas trekkrute mellom Sør- og Nord-Frøya. Dette blir trolig slutten på vår eneste endemiske underart! Populasjonen på Frøya har snart ikke lenger noe reservoar i Hitrapopulasjonen og er i seg selv så liten at den vil gå under med ekstraordinær dødelighet. Til sammenligning passerte antall drepte ryper på Smøla 200 fugl - bare i registreringsperioden.

Følgelig vil Smølalirypa kunne bli Norges Geirfugl om noen år - om utbyggingen på Frøya får fortsette! Nettopp dette skamløse faktum skal fram i relevante internasjonale kanaler for å vise landets totalt manglende respekt for internasjonale miljøkonvensjoner i energispørsmål. En tragedie for artsmangfoldet, spesielt i dette tilfellet. Frøyarypa er eksempelet på evolusjonen i arbeid, både målt med genetiske- og morfologiske mål og kriterier.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med

Terje Sæther, Daløya 194, 7266 Kverva

Mobil 913 06 161

Mail tersa@biomar.com