Forsiden

Høringssvar fra Kristin Sæle

Dato: 01.10.2019

Til regjeringen!

Høringssvar vedrørende nasjonal ramme for utbygging av vindkraft.

I Norge har befolkningen hatt en stor felles skatt/ressurs i rikelig tilgang på uberørt natur, ansett å være et felles gode og felles eie ved allemannsretten. Dette er i ferd med å endre seg. Utbygging av vindindustri medfører store og uopprettelige inngrep i norsk natur. Nedbygging av natur er en av vår tids største trusler mot naturmangfold og klima. I tillegg har bygging av vindturbiner store negative konsekvenser for bomiljø, friluftsliv, folkehelse og dyreliv. Vi må ta vare på naturen og spesielt må vi verne uberørt natur for nåværende og kommende generasjoner.

Det bør etter min mening ikke planlegges videre utbygging av vindkraft/vindindustri i norsk natur og allerede gitte konsesjoner bør vurderes pånytt.

Vennlig hilsen

Kristin Sæle

Bergen 01.10.19