Forsiden

Høringssvar fra Vibeke Tolnes Olsen

Dato: 01.10.2019

NEI til vindindustri i norsk natur!


Man kan ikke redde klima ved å ødelegge naturen! FNs klimapanel fastslår at tapet av natur er en like stor trussel som klimaendringene. Klima og natur er samme sak!

Insekter og dyr er en viktig del av økosystemet og disse vil bli sterkt berørt av vindkraft i uberørt natur.
I tillegg er enkelte av industrianleggene tenkt bygd så tett innpå boligene til folk, uten at infralyd, lyd, lys og livskvalitet for mennesker blir tatt hensyn til.

Vindkraft på land setter større klimaavtrykk enn det anlegget kan skaffe av kraft iløpet av sine ca 20 års levetid: ødelagt natur, betong, stål, sjeldne mineraler.
Vindturbinene er produsert av materialer som er vanskelig å gjenbruke, og derfor ender det på søppelfyllinger. Rotorbladene kan ikke gjenvinnes og er et stort problem i land hvor anlegg er utdatert.

Anleggene ødelegger store arealer, og fragmenterer store områder med uberørt natur.
Naturen blir ødelagt for all framtid!

Vi må heller fornye eksisterende vannkraftanlegg, i tillegg til forskning på bølgekraft.
I stedet for å sende millioner av kroner ut av landet som "grønne sertifikater, til firma som kun er der for å gjøre store penger, kan disse pengene istedet være tilskudd til solenergianlegg for privatpersoner.
Staten må i tillegg stimulere til mer sparing og effektiv utnytting av energi.

Konsesjonene er gitt for mange år siden, i ettertid solgt til utenlandske firma som skal tjene penger.

Et annet viktig punkt er at utbyggingsselskapene har endret mye i hvert prosjekt i forhold til den konsesjonen som er gitt! Staten kontrollerer ikke at utbygger holder seg til rammene, her er det tydeligvis fritt fram for utbygger.

Alle lover er satt til side for utbyggere, fritt fram for utbygger også her. Dyr og natur på rødlista blir ikke tatt hensyn til. Det sprenges i ruge- og yngletiden.
Ikke rart det blir politikerforakt her i landet, når "cowboyene" i vindkraftbransjen får ture fram som det passer seg. Det er pengene som rår - dette har ingenting med klima å gjøre!!

STOPP ALLE KONSESJONER!
STOPP OGSÅ ALLE VINDKRAFTANLEGG DER ANLEGGSARBEIDET ER STARTET!