Forsiden

Høringssvar fra Debra Todnem

Dato: 24.09.2019

Jeg ber om ar dere ikke ødelegger vår vakre norske fjellheim og havet.

Nei til vindkraft.

Nei til ødelegges av dyreliv og naturens mangfold.

Nei til ødeleggelse for urfolk og reindrift.

Nei til dyre og ødeleggende inngrep i naturen.

Nei til giftig slam i norske fjorder.

Nei til salg av norske natur til utlandet.