Høringssvar fra Raudt Sogn og Fjordane

Dato: 30.09.2019

Raudt Sogn og Fjordane ser ikkje at det kunnskapsgrunnlaget og den dokumentasjonen som no ligg føre frå NVE si side, endrar vårt standpunkt, og vi held framleis fast på at vi er mot all ny utbygging av vindkraft i Noreg.

Vedlegg