Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 221813

Dato: 30.09.2019

Energiloven gir ingen beskyttelse av urørt natur. De fleste av oss som er imot vinturbiner, ønsker å ta vare på uberørt natur.

Stortinget bør evaluere konsekvenser av vindturbinutbyggingen. Er det rett å se bort fra Miljødirektoratets uttalelser og vurderinger og i steden basere sine konsesjoner på utbyggers konsulenter?

Dessverre vet vi at bidraget er lite fra vindenergi til det totale energibehovet, og det samme kan vi si for reduksjon i CO2 utslippet. Oppgradering av vannkraftanlegg er tilstrekkelig grønn energi fra Norge til Europa

Vedlegg