Høringssvar fra Solfrid Glørstad Sandvik

Dato: 30.09.2019

Vindkraftutbygging på tiltenkte arealområder bør ikke påbegynnes. De som er igang bør stoppes. Om 2-5-10 år vil vi se de underkommuniserte negative helseeffekter av både hørbarlyd og ikkehørbar lyd ( infralyden) Det er forsknings resultater både fra Canada, Portugal, Russland , USA som tilsier at man kan få helseskader som hjerte - karsykdommer , infarkt, høyt blodtrykk, stress, hodepinen migrene, kvalme, svimmelhet, hukommelsesproblemer , konsentrasjonsproblemer , søvnproblemer, celleforandringer , lungefibrose, indre vibrasjoner. Folkehelsa bør settes på kartet.

Dernest er det for store arealhugg i norsk natur. Fare for turbinfall, brann, oljelekkasjer som er påvist i mange andre land. Små samfunn splittes. Både strøm og nettleie går opp for den enkelte bruker. Konsekvensutredninger er altfor dårlige og overfladiske. Husverdier faller og folk må flytte. Avstand til turbiner er satt til 4 x høyden som er alt for lite avstand i forhold til andre land.

Folk blir ikke hørt. Folk føler avmakt , sorg, sinne , fortvilelse. NVE , OED overkjører folk , lokalpolitikere blir overkjørt. Demokratiet svikter. Sentrale politikere velger å se vekk og ikke uttale seg. Dette har ingenting med CO2 utslipp å gjøre i Norge. Vi kan heller ikke redde verden med monstre av vindturbiner. FN naturpanel sier at jordas største trussel er forbruk av areal. Vi kan ikke bygge ned natur for å redde klima. Grønt skifte kan umulig bestå av å rasere norsk natur. Derfor legg ned all vindkraft og ikke vær ansvarlig for å påføre folk helseplager. Vindturbiner er beregnet til å stå i 25 år , hva med mine og dine barnebarns hørsel og helseskader? Vil dere virkelig være ansvarlig for det på grunn av kun profitt ? Vi har vannkraftverk som kan rehabiliteres.