Forsiden

Høringssvar fra Sfalck@online.no

Dato: 23.06.2019

Svartype: Med merknad

Ikke ødelegg norsk natur for noen lusne kronér,eller for tvilsom goodwill.

Sven T. Falck