Høringssvar fra Annabeth Motrøen

Dato: 29.09.2019

Jeg støtter høringssvarene fra:

Engerdal kommune, Os kommune, Tolga kommune, Rendalen kommune, Sølensjøen lotteierlag, Nasjonalparkstyret for Forollhogna, Sålekinna beitelag, Seterlagene Neklia, Gammelsetra og Nysætra i Rendalen, Facebook-gruppa «Nei til vindkraftutbygging i Rendalen Østfjell/Fonnåsfjellet» og Facebook-gruppa «Nei til vindindustri i Sømådalsfjella, Øversjødalsfjella og Tolga Østfjell».