Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 308425

Dato: 01.10.2019

Nei til rasering av natur i Norge.

Som borger i Norge er jeg uenig i at natur skal raseres og at fauna skal skades for at vi skal selge kraft til utlandet. For vår egen del har vi kraft nok. Vannkraftressursene kan økes ved å optimalisere kraftverkene vi allerede har.