Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 797343

Dato: 29.04.2019

Det er helt åpenbart for den menige mann at disse konsesjonene blir håndtert helt uten å legge naturskader og skader på dyreliv i den negative potten.

Hvordan de offentlige myndigheter kan stå inne for disse vurderinger er etter mitt syn en gåte. Hvordan politiet kan bli instruert til å prioritere oppdragene med å beskytte utbyggere når det skrikes etter politiressurser i mange andre sammenhenger i samfunnet skader ytterligere omdømmet til politiet - for politikere er nok toget allerede langt ute sv syne. Men hvor er tilsynsmakten som skal vurdere helhetsbildet? Det er jo åpenbart at dette er en forvaltning som ikke er god?