Forsiden

Høringssvar fra Anne-Grethe Leine Bientie

Dato: 04.10.2019

Nei til vindmøller i reinbeiteland! Reindrifta har ikke flere arealer å miste Det er nok nå. Mer enn nok. Alletede utbygde vindmølleanlegg i reinbeiteland er enntragedie, for dem som driver med reindrift nå og for kommende generasjoner.

Fra Anne-Grethe Leine Bientie (som ikke selv driver med reindrift). Bor i Snåsa, Trøndelag