Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 399239

Dato: 01.10.2019

Jeg er sterkt i mot vinnturbiner på norsk jord og også skeptisk til vinnkraft til havs. Det verste er at denne utbyggingen skjer i miljøvernets navn.