Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 418422

Dato: 01.10.2019

Nei til vindkraft vern naturen og dyrene!