Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 159833

Dato: 27.09.2019

Jeg er imot da det ødelegger naturen. Må forsette med olje og vannkraft