Forsiden

Høringssvar fra Beate Jorunn Efteland

Dato: 02.10.2019

Jeg ber regjeringen stoppe all videre vindmølleutbygging som berører mennesker, dyr og natur.

Mer vandalisering av vårt vakre land og vår kjære moder Jord er uakseptabelt.

Ha en fin dag,

Vennlig hilsen

Beate Jorunn Efteland