Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 250929

Dato: 30.09.2019

Området Brungfjellet/Rensfjellet i Melhus/Trondheim/Selbu kommune bør ikke utbygges med Vindkraft.

Dette er et enestående friluftsområde i umiddelbar nærhet til storbyen Trondheim.

Er forøvrig meget negativ til Vindkraft, da dette oppleves som et ran av fellesskapets ressurser, med NVE's og OED's tillatelse.

All erfaring fra andre land tilsier at dette vil bli en dyr feil begått av våre styresmakter. Regningen vil befolkningen bli sittende med, sammen med ødelagte naturområder.