Forsiden

Høringssvar fra Kjell Sandåker

Dato: 05.06.2019

Ikke bruk uberørt natur til å bygge vindmøller. Bygg de langs våre veger, E18 fra Oslo til Stavanger, E134 fra Oslo til Haugesund og E6 fra Oslo til Nordkapp. Omtrent og bare nevnt som eksempler. Og ikke kom med argumentet om at det ødelegger estetisk for oss som bilister. Tenk på estetikk som ødelegges om vi legger møllene i øde naturområder! Ved å legge de langs våre veger, slipper en omtrent å bygge veger, iallfall i urørt natur. Jeg kjenner alle disse vegstrekkene og tror de vindmessig er like aktuelle som mange av de utbyggingsområdene som er foreslått.