Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 463129

Dato: 01.10.2019

Jeg er dypt uenig til vindkraftutbyggingen som skjer her til lands nå i disse tider og fremtidig utbygging av vindturbiner. Det hadde vært mye bedre å utbedre vannkraftverk som allerede er bygd. Det hadde gitt mere og raskere strøm til forbrukerne uten disse store inngrepene på naturen som det nå gjøres. Jeg mener det politikerne har gjort i denne saken ligger helt opp i grensen til landsforræderi. Dette har foregått i "Det skjulte" slik at det norske folk ikke har vært klar over konsekvensene av denne utbyggingen.

Dette minner veldig om når Arthur Dent i the hitchhikers guide to the galaxy boka får høre at de skal rive huset hans for å bygge en motorvei der. Han får som svar at planene for utbyggingen har vært for alle å se. Men for å få tak i de så må han ned i en kjeller. Låst inn i ett kabinett i ett toalett som er ute av stand med ett skilt som det står vær varsom for leoparden på.