Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 318306

Dato: 25.07.2019

Masse natur står nå i fare for å bli et industriområde i hele landet. Vindindustri er ikke grønt for naturen. For det første gjør det naturen til et industriområde med store anleggsveier og platformer. Landskapet blir sprengt og kan aldri stilles tilbake slik det var. Fugler flyr inn i dem og dør, eller blir livstruende skadet. På Smøla alene har 100 ørner mistet livet i turbinene. Vind turbinene kan også forurense nærområdet med å lekke olje ut i vann, og elever. Ellers så har vi faktumet at vind turbiner ikke er miljøvennlig i produksjonen. Produksjon av vindturbiner krever utvinning av store mengder sjeldne jordarter og metaller. Prosessen med gruvedrift og utvinning er meget miljø- og naturskadelig! Dysprosium utvinnes i hovedsak i det sørlige Kina. Der blir det brukt sterke kjemikaler for utvinning, og dette lekker ut i naturen og forurenser. Det er ikke mulig å gjenvinne verken neodymium eller dysprosium som blir brukt i vindturbiner. En vindturbin på 5 MW inneholder ett ton med sjeldne jordarter og de nyeste vindturbinene som lages i Kina innholder rundt fire tonn hver. Så dagens vindturbiner inneholder mellom 1-4 tonn med sjeldne jordarter. På grunn av miljøskadelige materialer alene går den fornybare vinningen opp i spinningen - og da er ikke naturødeleggelsene tatt med i beregningen. Ellers har vi alle resursene som skal til for å sette de sammen, frakte de, sette de opp og en dag ta dem ned. De er enorme resurser som blir brukt på dette sammenlagt. Et stort miljøsvinn. Vind turbiner inneholder også en god del plastikk som ikke er fornybart. Så når disse en dag ryker mellom 15-25 år så sitter man igjen med masse avfall som ikke er miljøvennlig og hvor skal man kvitte seg med det. Det er en bløff at vindkraft er miljøvennlig. Når man virkelig setter seg inn i fakta om det så ser man at det ikke er en grønn industri men like skitten som veldig mye annen industri. Industri hører ikke hjemme i naturen. Ødeleggelse av natur er den største trusselen. Det vil alltid finnes unnskyldninger til å øke forbruket og produsere mer og mer. Men hva skjer med jorden da? Det er en enorm sløsning av strøm og jordens resurser i dag. Store selskaper som lager ting som ikke er ment for å vare så folk skal kjøpe nytt oftere. Hvorfor? For penger og profitt. For å holde forbrukerhjulet i gang. Bitcoin bruker like mye strøm som hele Danmark! For virituelle penger. Det er en enorm og bortkastet sløsing av jordens resurser og strømlager. Ellers bruker våpenindustrien enorme mengder strøm, for krig og elendighet. Så fortsetter alle disse trendene med at alt blir styrt av profitt og mye vil ha mer, så vil det alltid finnes unnskyldninger til å industrialisere jorden mer og mer. Vi må ta vare på jorden for oss og kommende generasjoner. Tap av naturen er en enorm trussel. Vi må si stopp til industri i naturen. Om allerede eksisterende vannkraftanlegg blir oppgradert vil det gi samme strøm produksjon som alle de planlagte vindkraftanleggene. Men dette er ikke økonomisk lønnsomt fordi det er høy skatt, mens vindkraft får grønne sertvikater og billigere produksjon. Dette er helt feil og gjør det økonomisk lønnsomt å ødelegge naturen i stedenfor å gjøre minst mulig skade ved å heller oppgradere allerede eksisterende vannkraftanlegg. Vi må si nei til vindindustri i norsk natur! For at jorden skal holde seg frisk! Mange av disse områdene som er planlagt til vind industri er også viktige kulturelle områder, og ikke minst friluftsområder. Viktig både for nordmenn, samer og turister! Vi må ta vare på naturen og si nei til vind industri i norsk natur!