Høringssvar fra Erik Larsen

Dato: 30.09.2019

Mitt høringssvar har sitt utgangspunkt i en appell jeg holdt foran stortinget den 8. sept 2019 mot vindkraftindustrien. Appellen bygget igjen på min arikkel : "Kjære folkevalgte og vindkraftcowboyer. Det er nok nå! Vi har gjennomskuet dere." publisert i SA. Ifølge Stavanger Aftenblad har artikkelen over 50000 sidetreff. Så i den anledning ber jeg NVE om vennligst inkludere denne i mitt høringssvar. Fikk ikke lime inn linken til artikkelen her dessverre -så fint at dere gjør det selv.

Men altså først Apellen:

Kjære folkevalgte og vi ndkraft-cowboyer!

Det er nok nå. Vi har gjennomskuet dere.

Det er fare nå” , sa Per Fugelli. Han har gått av vakt. Det er vår vakt nå. Din og min.

Landet vårt. Naturen vår. Gode opplevelser fra barndommen. Rent vann, stillhet og ren luft. Lyden av vår, som fugler synger frem – er truet.

Jeg tror på kraften i dere her i dag, altså ikke vindkraften…Men kraften i hver av deres egen stemme. Tal din sannhet. Spre bevissthet. Vi må stoppe dette overgrepet og landssviket mot naturen, folket og de kommende generasjoner.

Jeg sier nei til vindkraft i norsk natur. Er du enig? Det er nok nå! Jeg hørte ikke.

Det er nok nå!

Masseutryddelsen av dyr, insekter og fugler må stoppes. Tap av leveområder er årsak nummer én og vindmølleutbyggingen bidrar i stor grad til det.

Vi vet fra forskning og erfaring at vindmøllene, eller turbinene, kapper ned fugler og insekter som kjøttkverner. De som legger til rette for dette, representerer ikke folket. Er det slik dere ønske å tjene og forvalte vårt rike? Ikke i min villeste fantasi hadde jeg tenkt at vi skulle få så korttenkte politikere i 2019. Forbedringspotensialet har aldri vært større. Jeg har et spørsmål: Hva med de som komme etter oss? Hva skal vi gi til dem?

Frekkhetens nådegave

Våre barn har allerede avslørt dere vindkraft-cowboyer, som svindlere under grønt flagg. Naturbarbarer er det dere egentlig er. Tjener dere rike på å ødelegge vår felles naturarv. Og på toppen av dette finansiert av skattebetalere gjennom «grønne sertifikater». Dere må jo ha frekkhetens nådegave. Fy skam dere!! Politikere og vindkraft-lakeier som ødelegger naturen for all fremtid, bør få sine navn hugget i stein. Skammens alter!

Vi skal aldri glemme dem som gjorde dette mulig. Vi er vitne til et massivt overgrep mot den norske befolkningen og vår felles naturarv. Alt under påskudd av klimakrisen, når det egentlig er profitt som gjelder. Flere av oss ser at vindkraftutbyggingen i økende grad kan knyttes til uredelighet, kameraderi og korrupsjon. Dette er unnfallenhet og maktmisbruk uten sidestykke i norsk historie. Mange folkevalgte i landet vårt bør skamme seg for egen apati.

I det siste har samfunnet også innsett at barna forstår dette bedre enn dere politikere. Barna tar ansvar for miljøet, men hva gjør dere? Dere må våkne, eller finne en annen plass å sove. Ta ansvar! Tenk fremtid for våre barn.

Tusenvis av gode nordmenn våkner. De har sett galskapen som rår, og flere våkner nå. Det er bra!

To ting mener jeg er viktige her : Naturkjærligheten og demokratiet. Begge er truet av vindkraft-cowboyene og deres politiske marionetter. I respekt for grunnleggerne på Eidsvoll: Det er nok nå!

Verdien av uberørt natur

Det er ikke tvil om hva verdien av urørt natur betyr. “Vi er naturvesener med en guddommelig gnist” , sa Per Fugelli. Han omtalte naturens hellighet og fjellenes guddommelige. Arne Næss sa at fjellets storhet er større enn størrelsen på fjellet. For ham var fjellene hellige. Det er de også for meg. Nå sprenges de vekk, og det ryster selve grunnfjellet i folket vårt. De som er våkne, ser det. De som er følsomme, kjenner det inn i margen. De som sover tornerosesøvnen, må vekkes.

Overgrepene skjer akkurat nå! Angrepet på nasjonalhelligdommen, Guds Katedral, skjer akkurat nå. Kirken må komme på banen. Den har et spesielt ansvar for å forvalte Guds skaperverk. Hvor er de kristne henne. Det haster folkens. Gjør noe, sa presten.

Skammens statsminister

Erna Solberg. Snakk om å være frekk. Du, som fremstår som en av tidenes verste naturødeleggende statsministere, oppfordrer folk til å bruke den naturen, som du ennå ikke har rukket å ødelegge. Nei jeg snakker ikke om lakseoppdrett og at kysten vår dør. Jeg tenker spesielt på vindkraftutbyggingen. Du besøkte nettopp Prekestolen, Rogalands største turistmål, som snart vil få vindmøller til utsikt fra Gilja vindindustri, uten du har løftet en finger for få å stoppet det. I den forbindelse blir du intervjua i Stavanger Aftenblad, hvor du sier «at du er så lei av ordet skam». Skam er mer enn et ord, Erna Solberg. Ei skrev på en facebookside mot vindkraft, at du er skammens statsminister, Erna Solberg. Ja, for hvem er du statsminister egentlig. Norge eller … EU?

Nei til voldtekt av naturen

Lars Monsen forteller at det er kjærlighet til naturen og gleden han opplever i den, som er drivkraften til at han reise rundt å fortelle barn, ungdom og voksne om sine naturopplevelser. Han sier «ET SOLEKLART NEI!” til utbyggingen av vindkraft i norsk natur, fordi han vet verdien av den. Lars Monsen sier nei til voldtekt av naturen vår med skoger av vindmøller som dreper våre fugler. Han sier nei til dette svineriet som vindmøller vil være, og han ber våre politikere om å ta i bruk en svært god fjellvettregel: Det er ingen skam å snu. Nei, det er ikke for seint. Men det begynner å haste. Det er nok nå! Jeg er heilt sikker på at Lars Monsen sier med oss: DET ER NOK NÅ! Ja, det er faktisk for mye allerede.

Jeg vil videreformidle en hilsen fra Stavanger Turistforening. Foreningen ønsker en stopp i videre utbygging av vindkraft på land, og de vil kjempe for å få stoppet allerede gitte konsesjoner i Rogaland. I dag har de sin egen representant her, Ingvild Karin Langøy. Fantastisk bra! Send dette signalet opp til ledelsen nasjonalt og start en kampanje, for Den Norske Turistforening er avhengig av naturen, den som bygges ned nå. Skal Den Norske Turistforening legitimere seg selv må de faktisk gjøre en innsats for det folket de representerer.

Til slutt må jeg få si:

Her står jeg, for jeg kan ikke la være. Jeg vil at ekkoet om at «Det er nok nå», skal ljome i hele landet.

Det er nok nå. Det er nok nå. DET ER NOK NÅ!

Erik Larsen- Naturvenner