Høringssvar fra Marianne Aasen

Dato: 01.10.2019

Jo mer jeg leser om hvor grove inngrep en vindmøllepark har på naturen, og kostnadene i form av tapt dyreliv og insekter, desto mer opprørt blir jeg av at regjeringen ikke bare tillater, men i tillegg gir så store subsidier til denne næringen.

Om Norge har behov for mer ren kraft - hvilket jeg har forstått at vi ikke har - så forstår jeg ikke hvorfor de offentlige pengene som brukes til å finansiere vindkraftnæringen ikke kan brukes til å oppgradere de tilårskomne vassdragene våre isteden. Dette er en politisk bestemmelse som ikke er til naturens og felleskapets beste.

Etter min mening er øko-kostnadene og forurensningen fra landbaserte vindparker for stor til at gevinsten fra dem kan rettferdiggjøres. Det virket til å ha blitt en mulighet for selskap til å gjøre en lønnsom og trygg investering mtp. subsidier de er sikret fra staten.

Snu nå før uberørt og delvis uberørte naturområder ødelegges for bestandig!