Forsiden

Høringssvar fra Line Sverdheim

Dato: 26.04.2019

Landfaste vindturbiner

Til Norges Regjering.
Jeg er blitt oppmerksom på motgangen man opplever iht Vindparkene man ønsker å etablere, på blant annet, Frøya, Svarthammaren og Sørmarkfjellet. 78% av lokalbefolkningen på Frøya er negativ til utbyggingen. Likevel presses det på for å gjennomføre arbeidet.
Det er vanskelig å skjønne at man kan foretrekke vindparker på land, istedenfor i havet. Havvind har sine utfordringer det også, men landfaste turbiner er et mye større onde for omgivelsene. Vindturbinprosjekter på land er ikke utredet godt nok. Miljøkonsekvenser er ikke belyst godt nok, og flere av parkene som skal bygges, og de som allerede er bygget, viser seg å fremstå som mye mer sjenerende enn forespeilet til lokalbefolkningen. Turbinene er en reell fare for fuglelivet, de ødelegger habitater, og anleggsveiene til hver enkelt turbin, raserer kilometervis med urørt natur.
Det blir en selvmotsigelse, når vi har forbud mot nydyrking av myrer, vern av lyng, handlingsplan for truede arter, og det likevel graves opp enorme områder, habitater, i klimaets navn?
Her fomler vi ballen. Rett og slett.
Mange er opprørte. Vindturbiner som preger landskapet vårt ønsker vi ikke. Dette burde stoppes. Jeg støtter demonstrantene. Man må innse, hvor drastiske inngrep disse vindparkene på land er i landskapet, for vårt naturmangfold, og se dem for den visuelle forsøplingen de er. Vi ødelegger den vakre, ville, urørte naturen som gjør Norge til det nydelige turistmålet det alltid har vært.
Håper muligens Dere kan reflektere over om vi er på riktig vei med vindturbiner på land. Vi er så heldige, at vi har alternative løsninger tilgjengelig. Er det riktig å ofre miljøet vårt til fordel for klimaet, når vi ikke er nødt til det?
Håper Dere snur i synet om vindturbiner på land, mens det fremdeles er mulighet for det. Redd naturen i Norge!
Hilsen Line Sverdheim
KARMØY, Rogaland