Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 04.08.2019

Svartype: Med merknad

Jeg er imot vindkraft i norsk natur, både til lands og til vanns!