Forsiden

Høringssvar fra Knut Håvard Bekkevold

Dato: 24.09.2019

Høringssvar ang vindkraft.

Vi ønsker øyeblikkelig stans i utbygging av vindkraft i Norge.

Det omfatter også allerede igangsatte anlegg.

Det finnes ingen steder hvor vindturbinene kan plasseres uten å komme i konflikt med mennesker, dyr, fugler eller insekter, og inngrepene i natur er ugjenkallelige.

FN setter bevaring av uberørt natur som en av de viktigste saker framover.

Vi har alle muligheter til å etterleve et slikt råd.

For øyeblikket har vi jo tilstrekkelig med vannkraft.

Ved et eventuelt framtidig behov ønsker vi det, i første omgang, dekket ved modernisering av eksisterende vannkraft.

Vi er overbevist om at det på sikt vill utvikles langt bedre løsninger enn dagens vindkraft.

Mvh.

Knut Håvard Bekkevold