Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 218399

Dato: 27.05.2019

Norsk natur må ivaretas for fremtidige generasjoner, stopp landbasert vindkraft i fjellområder. Sats på bedre utnyttelse av vannkraft!