Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 321323

Dato: 01.10.2019

Kampen mot klimaendringer skal ikke skje ved rasering av våre verdifulle naturområder. Danmark, Tyskland og USA har allerede et oppryddnings problem. Disse vindturbinene har kort levetid, enda kortere levetid i havet. Det er et paradoks at vi kjemper for naturens mangfold som vi et avhengige av, samtidig som tonnevis av insekter drepes. Fuglene drepes. Lytt til folket, vi vil ha vår verdifulle naturområder uten videre rasering. Dessuten er det rett og slett profittering til investorene. Vi som bor her får problemene. Les dere opp på infrasound og bivirkninger. Det er ikke bare folk, men også dyrelivet som lider.

Vi et mange som er i mot! Lytt til folket for en gangs skyld.