Forsiden

Høringssvar fra Arild Einar Trøen

Dato: 30.09.2019

VINDTURBINER.

Jeg gir min fulle støtte til Rendalen kommune sitt høringssvar og ber om at område 56 Nordre Hedmark blir tatt ut av nasjonal ramme for vindkraft.

Unset, 30. september 2019

Arild Einar Trøen