Forsiden

Høringssvar fra Angela Visted Holen

Dato: 02.10.2019

Flertallet av Norges befolkning vil ikke ha vindturbiner.

Norge bør utelukkende satse på vannkraftverk. Dette er og blir den reneste og beste energikilden vi har.

Vindturbibene er en trussel mot naturen både på kort og lang sikt.