Høringssvar fra Hans J.S.

Dato: 27.09.2019

HØRINGSSVAR FRA KVINNHERAD

Jeg flyttet til naturskjønne Kvinnherad for mange år siden for å kunne bruke naturen ofte. Her går jeg mye i fjellet, fisker og følger med på dyr og fugleliv.

Ingen AVBØTENDE TILTAK kan rettferdiggjøre bygging av vindturbiner på land verken i Kvinnherad eller ellers i Norge. Vindturbiner er en trussel mot oss alle: drikkevannskildene våre, folkehelsen, dyr , fugler og ikke minst friluftslivet.

Der er stor folkelig motstand, og dette som skjer kan umulig være i tråd med Grunnloven og demokratiet. Vi må stole på at vi som innbyggere i Norge blir lyttet til, at lokaldemokratiet blir hørt. Vi må ikke bli overstyrt i en så viktig sak som angår oss alle selv om vi er med i EØS. Vi må kunne stole på de folkevalgte.

Jeg er opptatt av at våre ungdommer skal få oppleve « Allemannsretten» i urørt natur. Her kan vi når som helst pakke sekken, ta med teltet og fiskestangen. Det er jo dette som er verdifullt og gir styrke i hverdagen.

Her i Kvinnherad er vi heldige som kan oppleve «flyttblokkene» og jettegrytene fra siste istid som ligger spredd i mange av turområdene våre. Dette må vi verne om for fremtiden.

Vi kan ikke som nasjon overlevere de kommende generasjoner en natur som er ødelagt av 250 m høye vindturbiner som lager forurensing både med lys, lyd og kjemiske stoff. Hvordan kan mennesker leve godt med dette? Det blir en irreversibel ødeleggelse av norsk natur som vi faktisk ikke trenger på grunn av vannkraften.

Dette må heller ikke skje når vi vet at FN påpeker at å verne det biologiske mangfoldet er det viktigste. Vi må ikke og har ikke lov til å bidra til naturkriminalitet. Den tid er over at vi kan tjene penger på naturens bekostning. Det finnes andre løsninger.

NEI TIL VINDKRAFT PÅ LAND I KVINNHERAD

OG I RESTEN AV NORGE.

FORKAST HELE NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT.

OPPGRADER VANNKRAFTEN.

TREKK TILBAKE KONSESJONER FOR VINDKRAFT PÅ LAND OG STOL PÅ LOKALDEMOKRATIET.

VI MÅ STÅ SAMMEN FOR ET NORGE DER NATUREN FREMDELES HAR HØYESTE PRIORITET.

VEND I TIDE, DET ER INGEN SKAM Å SNU Hans J. S tidligere bosatt i Danmark