Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 241628

Dato: 30.09.2019

Jeg mener at Norge ikke har råd til å ødelegge mer natur ved å bygge ut mer vindkraft. Det er så mange ulemper med denne energitypen at det ikke er regningsvarende. Det bør forskes mer på solenergi og vannkraften må effektiviseres. Alle bygninger i Norge må få solcellepanel og en egen vindturbin på eget tak for strøm til eget bruk. Vi må ta vare på norsk natur, den er allerede alt for mye ødelagt og vi kan ikke si til våre barn - "se hva vi overleverer til dere, en rasert natur som ingen kan glede seg over". Nok er nok nå!