Forsiden

Høringssvar fra cato lyngtu

Dato: 02.10.2019

Hei,

Med tanke på all naturødeleggelser, bortvisning av dyr og ikke minst fugler - så må dette stoppe øyeblikkelig. At NVE med åpne øyner kan godkjenne slike planer, viser at NVE ikke tar noen som helst hensyn til dyrelivet, spesielt vernede fugler, og fauna.

NVEs plan bør skrinlegges. Oppgradering av vannkraft er mer lønnsomt enn utbygging av vindkraft.