Forsiden

Høringssvar fra Therese Drabløslid Aksnes

Dato: 29.08.2019

Jeg er imot all vindkraft i Vanylven kommune, da dette vil skade naturen og turområder for kommende generasjoner for oss beboere og fugle og dyreliv.

Dette er VOLDTEKT av Norsk natur. Det vil også forringe turistnæringen for vår kommune!

Mvh Therese Drabløslid Aksnes