Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 309434

Dato: 01.10.2019

ingen vindturbiner i norsk natur