Forsiden

Høringssvar fra Marit Sofie Lea

Dato: 30.08.2019

Nei til vindturbiner i Kvinnherad.

Kvinnherad er ein stor kraftkommune, statkraft si utbygging krov 9 menneskeliv.

Det er statkraft og SKL som har hatt utbygginga. Vi leverer kraft til Hydro Hu

snes, heile Sunhordland og deler av Rogaland.

Fjellheimen vår er full av dyr og fugl, i vatna er det fisk. Turistane strøymer til fjella både vinter og sommer. Nabobyggda vår er Rosendal som har turistar frå heile verda, vi ynskjer ikkje at dei ikkje får nyta naturen vår.

Sauer går på beite og held vegetasjonen nede.

Vi er redde for at vinturbinane kan lekka olje i vasskjeldene, det kan verta farleg for innbyggarane.

Vi gjer oss ikkje!