Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 338212

Dato: 01.10.2019

IMOT vindkraft på land. Det sies at hver vindmølle tar livet av tonn med insekter pr år, da henger ikke dette sammen med redselen for at insektene skal forsvinne??

Ellers er det galskap at utenlandske aktører skal ødelegge norsk natur. Nei til vindpark på land.