Høringssvar fra Lars LM

Dato: 01.10.2019

Da jeg først ble gjort oppmerksom på motstanden mot vindparkene som nå bygges ut i naturen tenkte jeg at dette mest sannsynlig var dårlig begrunnet av personer med lite kunnskap. Det haster å gå bort fra fossile energikilder, og jeg hadde i utgangspunktet forståelse for at vi er nødt til å plasserer ut vindmøller i utmarka, selv om dette klart vil være lite populært for de som har tilnytning til området.

Når jeg gikk ned i materien og fikk en oversikt over situasjonen basert på faktiske data, ble situasjonen derimot snudd på hodet. Det ser ut som politikerne er i ferd med å gjøre en stor tabbe, som desverre ikke er reversibel med det første. Dette begrunner jeg med følgende punkter:

1. Klimaendringene er en alvorlig trussel for liv på jorden, deriblant mennesker. Enda mer alvorlig er at vi står midt i en masseutryddelse av arter, også her til lands. Det er klart at disse to henger sammen, men en stor del av det er at vi fortsetter å legge store beslag på urørt natur. VI må finne løsninger som tar hensyn til begge parter. Vindmøller på land er billigere, men til havs kan det se ut til å berøre naturen i mindre grad. Kan vi ikke ta oss tid til en utredning av dette?

2. Vi nordmenn har naturen vår nært til hjertet. Naturen vår går hånd i hånd med hvem vi er og vår identitet. Naturen er vår store stolthet, og da er det spesielt fjorder og fjell. Det virker merkelig å bygge vindparker her. Hadde vi hatt store flate områder med mye vind (les Danmark) så skulle det vært lettere å forsvare.

3. Vindmøllene er ikke bare plassert ut i villmarka, men de er også ekstremt store og lette å få øye på. Folk som opplever disse negativt kan tenkes å også bli svært negative til "det grønne skriftet" og overgang til fornybar energi generelt. Dette er klart ikke bra. I områder hvor befolkningen føler seg overkjørt av vindmølleutbygging vil det sannsynlig bli svært upopulært å jobbe eller drive forskning for denne teknologien også.

4. Det virker noe rart at møllene skal eies av utenlandske foretak og at vi står med bygging og riving. Stemmer dette? Er det lagt frem hvordan Norge tjener på dette, og evt. hvor mye? Jeg tror flere savner en bedre oversikt på hvordan dette blir et felles gode på bekostning av naturområder.

5. Det er på sin plass med en samlerapport som oppsummerer / estimerer, effekten av beslag på naturområder, tap av fugleliv og insekt, støy - visuell og auditiv, iskast -reell fare?, effekt på turisme o.l., økonomi - kostnad mot levetid, inntjening, vedlikehold, m.m. Om folket får tilgang til en slik rapport som tar for seg de viktigste momentene så vil det fremstå mye mer gjennomtenkt.

PS: En annen sak er at Norge, som et land med flere anerkjente forskningsinstitusjoner, bør også kunne se til atomkraft for det det faktisk er. Om man holder seg rasjonell er dette helt soleklart veien å gå. Det vil kreve en del folkeopplysning over noen år, men da slipper vi å legge beslag på natur med formål om å redde den samme naturen.

Oppsummert: Vi må forske mer på problemstillingen før vi plasserer ut vindparker i naturen vår. I Norge har vi mange kloke hoder, og vi bør være i stand til å rulle ut havvind om dette prioriteres med subsidier og forskning. Andre og bedre alternativ finnes også, men prisen er å bruke mer penger på en bedre langsiktig løsning. Kortsiktige og billige løsninger blir ofte det dyreste til slutt..