Høringssvar fra Hege Fjereide

Dato: 01.10.2019

Hei,

Jeg ønsker å klage på NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Jeg synes ikke forslaget er særlig gjennomtenkt hverken øknomisk (mtp subsidiene), skattingen, hvem som betaler for subsidiene, naturingrepene og ikke minst argumentasjonen bak hvorfor Norge skal bygge ut vindkraft i urørt natur når resten av Europa bygger ned og evt kun bygger i kulturlandskap.

Vennligst se vedlegg som tar for seg forholdene:

Vedlegg 1 er en mer spesifikk klage på vurderingen til NVE i Gaular, Sogn og fjordane, som viser veldig godt hvor vannvittig inngrepene i norsk natur planlegges av NVE i tillegg til gode argumenter mot utbygging i dette området.

Jeg vil og gjøre oppmerksom på uttalelsen sendt inn av LA NATUREN LEVE, som jeg også står inne for og ønsker å understreke dette.

Jeg håper inderlig at hele vindkraftsituasjonen på land blir avviklet da jeg mener at politikerne og NVA ikke har vært grundig nok i sin utredning samtidig som at jeg mener de har vært subjektive og favorisert utbygging. Lokale politikere har ikke forstått omfanget av dette før det er for seint, men nå gjelder det for de ansvarlige å ta kontroll på situasjonen før irreversible handlinger blir utført.

Med vennlig hilsen

Hege Fjereide

Vedlegg