Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 251982

Dato: 25.04.2019

Stopp utbyggingen av vindmøller på sørmarksfjellet! Det er en plass som aldri vil bli det samme igjen og det er et så stort artsmangfold, av både utryddningstruede og fredet og andre arter, som hubroen og hønsehauken. I tillegg er det over 70 fredet kulturminner der.

Så kan man spørr seg selv, er det verdt å ødelegge et område for utryddningstruede arter og alle de andre. Ødelegge en så flott natur som man aldri får tilbake.

Saken er at produksjon av vindmøller ofte bare ses fra en side, nå må vi se på de fra flere sider. Produksjonen, hva de koster å produsere materialet, hva med alt avfallet etter produksjonen, ofte blir det bare dumpet,ikke tenkt på nå videre, også har du inngrepet man gjør i naturen, som gir varige men. Det er som om man skulle ha fjernet en arm hver fra hele befolkningen i norge, det ville også vært permanent. Det samme er også inngrepet i naturen..

la det stoppe, ikke la de fortsette å ødelegge slikt, eller fjerne utryddningstruede arter som er så viktig for oss.