Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 170110

Dato: 28.09.2019

Nei til vindkraft- vindmøller på land i Norge. Ellers må det gjøres noe med konsesjonene og varigheten. Det kan ikke være mer enn Max 2 år fra en får konsesjon til en begynner å bygge. Når Lokal demokratiet er i mot så kan ikke NVE overstyre et vedtak som sier nei til vindkraft. Event kraft inntekter osv må tilfalle lokal miljøet og ikke utenlands selskap. Det må settes strengere krav til hvem som event skal utføre en utbygging, lokalt må det være arbeidsplass vekst, det må være lærlinger og sef ingen form for sosial dumping. Vindkraft til havs må utredes godt før en event setter i gang der, men det er å foretrekke foran vindkraft på land, så eg sier NEI TIL VINDKRAFT slik ståa er til lands PR dags dato der en ikke har tatt hensyn nok til lokal demokratiet, hvordan bygder og lokal befolkning blir lurt inn i useriøse kontrakter, fugleliv blir hardt rammet, innsekter og andre dyr som en fjerner fra sin fauna, turist næringen blir rammet, folk sin personlige økonomi blir rammet ved at hus/Gard blir mindre vært osv osv.