Forsiden

Høringssvar fra Ann-Carin Stenstadvolden

Dato: 27.09.2019

Jeg er en 48 år gammel dame fra Telemark som bruker mye av tiden min til turer i naturen.
Jeg jobber på et sykehjem som nattevakt og hver natt er en utfordring, hver natt gir jeg mye av meg selv for å hjelpe og trøste mennesker som av ulike årsaker trenger min hjelp. Det være seg «Turid» på 54 år med lungekreft som har kommet inn for å dø, eller «Alf» på 97 som står opp om natten for å lete etter traktoren sin.

Uten muligheten til å komme meg ut i naturen og oppleve vår flotte uberørte natur, dyrelivet, insektene, ville jeg ikke klart å stå i jobben min så lenge som jeg har gjort. Naturen er for meg rekreasjon og velvære, den hjelper meg å ivareta min fysiske og psykiske helse. Jeg, som mange nordmenn tar denne muligheten for gitt. Naturen er undervurdert i så måte og nå er jeg oppriktig bekymret.

Som menneske er jeg opptatt av miljøet, av dyrevelferd. Jeg velger alltid økologisk mat når jeg kan, jeg dyrker økologisk og jeg har varmkompost slik at jeg kan håndtere matavfallet selv. Dette fordi jeg tror det er til det beste for naturen, dyrene og insektene.
Jeg forsøker å være så miljøvennlig jeg kan på alle måter, MEN jeg kjører ikke El-bil og jeg støtter ikke vindkraft fordi jeg mener at dette ikke er miljøvennlig.

Vindkraft er i seg selv en ren energi, men dets bivirkninger er alt for store, ødeleggelsene for voldsomme. https://forskning.no/alternativ-energi/er-vindmoller-baerekraftige/385194

Disse turbinene er forurensende og ødeleggende på så mange måter. Fra støy(infralyd ikke minst) og visuell forurensing og rasering av naturområder og dyreliv til noe som er vel så viktig, ressursbruken for å produsere disse turbinene.
Vindturbinene bruker så mye av jordas ressurser at vi risikerer å gå tom for enkelte metaller. https://www.ngu.no/nyheter/vindkraft-krever-masseproduksjon-av-metaller

https://www.wsj.com/articles/if-you-want-renewable-energy-get-ready-to-dig-11565045328? fbclid=IwAR3dZYhckB4cFhR6Jj6sytOKrfE3lbQym_F71TjE4stLATS2euAHtU_op-U

ÉN vindturbin krever 900 TONN STÅL, 2500 TONN SEMENT og 45 TONN PLAST. Vingene er laget av en type glassfiber som er vanskelig/umulig å resirkulere, så i andre land graver man de ned for å kvitte seg med vingene.

Den britiske professor Gordon Hughes er en ledende forsker på vindkraft.
I hans rapport http://www.ref.org.uk/attachments/article/280/ref.hughes.19.12.12.pdf,
som er antatt å være den mest omfattende undersøkelse som noensinne er laget på dette området, er den økonomiske levetiden for en vindturbin beregnet å være 15 år. Hans undersøkelser viser at 80 % av den samlede energien produseres i turbinens 10 første år og 90% i de 14 første årene.

Når man ser på de enorme mengdene med naturressurser som går med til én vindturbin, 45 tonn med ikke resirkulerbar plast og i tillegg har vindturbinen en levetid på 15 år, hvor den da i løpet av de femten årene er en ustabil kraftkilde, hva er hensikten?
Et produkt som er så miljøfiendtlig å produsere, så vanskelig å bli kvitt og så ødeleggende for det området, naturen og folket der de settes opp, hvorfor kaller man det bærekraftig? Hvorfor sier man ja til sånt?

Dette er voldtekt av norsk natur, verdens naturessurser og våre etterkommere og jeg ber dere innstendig om å ikke tillate flere vindkraftverk i Norge og heller avvikle dem man har.

Allemannsretten skrenkes inn, nordmenn, slik som meg, benytter naturen til rekreasjon, til åndelig påfyll. Vindindustrien innskrenker denne retten og trykket på de få uberørte områdene som vil være igjen blir så stort at det igjen vil påvirke naturen, insektene og dyrelivet der.

Jeg har vært rundt i verden, benyttet meg av turområder der jeg har vært. Norges allemannsrett er unik. Det å kunne bevege seg fritt ut i naturen uten å være begrenset av stengsler, stier, klokkeslett og meldeplikt er noe vi må bevare, det er viktig for nordmenn og har alltid vært det. Nå står allemannsretten i fare pga vindindustrien.

Store områder med uberørt natur er i ferd med å forsvinne. Det vil i perioder være farlig å bevege seg i nærheten av vindturbinene pga iskast.
Synet av vindturbinene både natt og dag, vil bære langt. Det er ikke et flott syn, det er hjerteskjærende. For meg, som for de fleste nordmenn, et vitnesbyrd over ødeleggelsene. Et syn som river i sjelen.

Jeg ber dere, tenk dere godt om. Tenk på naturen, på dyrelivet, på insektene. Tenk på fremtiden, tenk på rekreasjonsmulighetene som forsvinner, tap av turisme, beiteområder, jaktområder.
Vi vil ikke få naturen tilbake!

Jeg sier klart NEI til vindkraft i Norge, både på land og til havs!

mvh
Ann-Carin Stenstadvolden