Forsiden

Høringssvar fra Solbjørg Olderkjær

Dato: 30.09.2019

Nei til utbygging av vindkraft i Kvinnherad/ Høyring til Nasjonal ramme for vindkraft

Som kvinnhering vil eg at mine barn og barnebarn skal kunna oppleva den vakre naturen vi har i Kvinnherad, med alle dei vakre og mektige fjella, som svært mange nyttar til rekreasjon.

Ei storstila utbygging av vindturbinar vil for alltid øydeleggja alt dette vi har så kjært, så eg ber på det sterkaste om at Kvinnherad blir teken ut av Nasjonal Ramme for Vindkraft.

Med helsing

Solbjørg Olderkjær

5450 Sunde i Sunnhordland, den 30/9-2019