Høringssvar fra Bjørn Liene Gundersen

Dato: 30.09.2019

Tillegg til mitt høringssvar avgitt den 22-September-2019, jeg ønsker å tilføye følgende:

På NVE sitt høringsmøte i Krisitansand ang. "Nasjonal ramme for vindkraft på land", den 21. mai 2019, så uttalte statssekretær Liv Lønnum at det ikke er noen planer om å behandle "Nasjonal ramme for vindkraft på land" i Stortinget, altså at dette etter planen kun skal behandles av Olje- og Energidepartementet selv. Ettersom "Nasjonal ramme for vindkraft på land" i praksis er vår tids største (og verste) nasjonale arealplan i Norge, er det høyest useriøst og kritikkverdig av OED og den norske stat. "Nasjonal ramme for vindkraft på land" bør selvfølgelig behandles av Stortinget, og planen bør skrotes. Norge begynner i feil ende. Vi må begynne med å endre skattereglene for vannkraft, slik at oppgradering av eksisterende vannkraft blir lønnsomt, samt bedre regler og støtteordninger for ENØK-tiltak samt solceller på bygninger, som begge gir minimale inngrep i naturen, i motsetning til vindkraft på land. Slutt å gi flere konsesjoner til vindkraft på land, den nordiske naturen vår har mye større verdi enn disse vindkraftanleggene!