Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 338546

Dato: 01.10.2019

Ønsker absolutt ikke vindturbiner på Hoven (Ytre vikna 2) Disse monstrene vil ødelegge vår vakre natur og vi som bor i hus og hytter i nærheten vil bli rammet av skyggekasting og masse lyd.