Høringssvar fra Helge Håland

Dato: 28.09.2019

Høringsuttalelse

NVE: Nasjonal ramme for vindkraft (2019)

Tema: Vindkraftutbygging på Øvre Flottorp Audnedal kommune 1027 gardsnummer 68

Vår bakgrunn i vindsaken.

Hva vil en vindkraftutbygging på Øvre Flottorp bety for oss som bor her?

Dette spørsmålet var det første vi stilte oss da vi fikk telefon fra Fred Olsen Renewable. Men så begynte tvilen og komme. Er dette så viktig at vi bør leie ut egen grunn til dette formålet?

Vi forsøkte å tenke fordeler og ulemper. Hva er fordeler for oss som grunneier?

Vi så for oss at det ville være bra og få bilveger som lettet fremkommelighet til skog, JA

Vi ville få utbetalt en kompensasjon, hvert år JA

Neste grunneier (innen 25 år) vil få en gård med litt inntekt på. JA

Hva mere? Vi kunne ikke riktig tenke på noe mere ...

Hva vil være negativt da?

Naturen ville bli helt forandret med masse veger rundt på heia.

Dersom vi sa ja til vindmøller, ville vi da ødelegge naturopplevelsen for naboer?

Faremomenter med iskasting når været tilsa det.

Hva med støy fra møllene, ville vi få denne helt til gården der vi bor? Tror det ja

Hvordan ville det føles å se ut om kvelden å se hvitt/rødt blinkende lys på heia? Ikke særlig fint det heller.

Hvordan ville naturopplevelsen bli i et vindkraftområde? En kan vel ikke tenke seg at det vil være noe hyggelig med naturopplevelse da.

Hvordan ville opplevelse være å gå på jakt i et slikt område? Det kan vi ikke tenke er fint i det hele tatt. Da ønsker en jo kun stillhet og spenning med jakta.

Hvordan ville minner om å gå på orreleik om våren når vindturbiner suser og bråker. Den opplevelsen vil jo bli helt fraværende

Nå som Grindheim IL og Telltopptur har tilrettelagt turløyper til topper på heia , vil ikke andre få samme gleden av denne heia dersom det blir utbygd vindmøller.

Vi kom raskt frem til at det var egentlig mange flere ulemper en fordeler.

Etter første informasjonsmøte fra Fred Olsen så hadde vi som bor her på Øvre Flottorp i Audnedal kommune et møte for å diskutere dette. Vi så på veldig mange scenarier og fikk diskutert oss gjennom mange av disse. Det som ble veldig tydelig for oss alle at selv om en eier en gård på eks. tusen mål, så er det klart at en har en viss råderett over gården. En kan hogge skog, lage sitt behov for veger, gå på jakt, mm men om en gir tillatelse til å sette opp en vindmølle på opp mot 200 meter høye, da påvirker dette ikke bare en nabo, men mange naboer. Har men ikke et ansvar for å ha et godt naboskap? Jo det mente vi. Vi er derfor skuffet over at Fred Olsen nå forsøker å påvirke alle rundt oss til å skrive under på en kontrakt og skremmer de som er usikre med at naboen vil og dersom du ikke vil, har du likevel vindmøller rett ved grense og du vil få samme ulemper.

Hvordan fungere et demokrati i slike tider. Petter Stordalen ønsket å bygge et hotell på 200 meter høyt på Gardemoen, hvor han eide tomta, men da sa politikere NEI. Men hva kan politikere si når noen ønsker å bygge en vindpark med vindmøller på over 200 meter? Jo da kan kommunen gi en uttalelse, men NVE eller OED behøver ikke å følge anbefalingen fra kommunen. Merkelig tenke vi.

Hva med dersom vi sa ja til å bygge og skrive en kontrakt ? I alle fall så vil det gå minst 5-6 år før noen setter spaden i jorda. Erfaringsmessig går det ca 10 år i andre vindparker vi har undersøkt, før bygging starter. Hva om da utbygger velger å skrinlegge hele prosjektet. Da sitter vi med en eiendom som vi ikke har kunne utnytte til noen annet en å ha slik som i dag. Kommunen må nok omregulert heia til et vindparkområde og vi har ikke mulighet til å søke om å legge ut område til eksempel hytter. Da er området båndlagt i minst 10 år og utbygger har full råderett i henhold til avtalen vil vi tro. Merkelig, tenker vi. Mangler det lover eller regler her?

Vi er stolt over at alle på Øvre Flottorp har heist flagg og vært tydelig på hva vi mener. Vi ønsker ikke å ødelegge heia med vindmøller. Vi vil kunne gå på heia og huske på alle flotte turer med sin familie, med jaktopplevelser, med overnatting for å høre og oppleve orreleik og tiurleik, med å sitte i fred og ro å nyte stillheten med en nykokt kaffe, kokt i en fiskebollboks. En fortsatt matopplevelse med barn og barnebarn over en forkullet pølse, uten vindmøller vil også være viktig. Vi har kun en gård.

Alle grunneiere på Øvre Flottorp ønsker derfor å gi videre urørt natur til neste generasjon, slik den er i dag.

Kontaktperson :

Helge Håland Mob: 90021750 mob toddersbu@hotmail.com