Høringssvar fra Line Asphaug

Dato: 13.09.2019

Hei,

Av hensyn til natur og dyreliv ber jeg dere innstendig om å avstå fra vindkraftutbygging i urørt natur. Å rasere norsk natur for å generere "grønn" energi på denne måten er virkelig ikke veien å gå. (Det blir som grønnvasking å regne)

Med tanke på skadene dette påfører dyrelivet, med alle fugler og insekter som går tapt til vindturbinene, samt de inngrepene som blir gjort i naturen med turbinveier og det som medfølger kan jeg ikke forstå at det i det hele tatt vurderes å fortsette. I tillegg kommer forsøpling ved skifte av møllebladene og utslipp av hydraulikkolje etc.

Vær så snill, la hensynet til dyreliv og natur gå foran det økonomiske aspektet for én gangs skyld. Dersom naturen vår blir rasert har vi ikke annet igjen.

Ta vare på naturen og dyrelivet.