Forsiden

Høringssvar fra Grete Joensen Magnussen

Dato: 26.09.2019

Som grunneier og flittig bruker av naturen i Nordhordland og Gulen er vi sterkt imot utbygging av vindkraft. Vindkraft er svært ødeleggende for fugleliv og naturen generelt. og Nordhordland Gulen er viktige rekreasjonsområder for folk på vestlandet.