Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 233566

Dato: 30.09.2019

Jeg gir min fulle støtte til Rendalen kommune sitt høringssvar og ber om at område 56 Nordre Hedmark blir tatt ut av nasjonal ramme for vindkraft.