Forsiden

Høringssvar fra Tomas s jensen

Dato: 01.10.2019

Vindmøller i norsk utmark bør forbys slik som det meste av andre inngrep er forbudt i den svært sårbare norske faunaen.

jeg mener det bør finnes gode muligheter til havs som ikke forstyrrer dyreliv eller naturmangfoldet på måten vindmøller på land gjør.